http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2020-10-10 20:15

Az állami fordítóiroda és a Széchenyi Alapítvány együttműködése

|

A Széchenyi Alapítvány célul tűzte ki, hogy a Széchenyi fő művét a Hitelt angolra lefordíttassa.
Ehhez a nemes célhoz az alapítvány az idei évben megkereste az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.-t (OFFI) fordítási és terminológiai együttműködés kialakítására. A keretszerződés aláírására 2020. október 8-án került sor.
hirdetés
Az aláírók: Buday Miklós a Széchenyi Alapítvány elnöke és
dr. Németh Gabriella az OFFI Zrt. vezérigazgatója. Az aláíráson jelen volt még Felsővályi Ákos, a New York-i Széchenyi István Társaság elnöke, Hegyi Emese az OFFI Fordítási Projektmenedzsment Osztályának vezetője.
(Fotó: OFFI Archívum)

 

Gróf Széchenyi István Hitel című könyve 1830-ban jelent meg, meglehetősen nehezen olvasható nyelvezettel. Ezért korunkban sok érdeklődő rövid idő alatt lemond a Hitel elolvasásáról. A Széchenyi Alapítvány javaslatára 2014-ben gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka hungarikummá vált. De vajon milyen hungarikum az, amit az „olvashatatlansága” miatt nem lehet – mint kötelező olvasmányt – a gyermekeink kezébe adni?  

 

A Hitel tartalma szerint a reformkor programadó műve, a társadalmi változás technológiájának megvalósíthatósági tanulmánya, amely így a ma emberéhez is szól. E célból a Széchenyi Alapítvány megbízásából egy munkacsoport vállalkozott arra, hogy mai magyar nyelvre írja át Széchenyi fő művét úgy, hogy tartalma kicsit sem változzon, megőrizze Széchenyi „ízeit”, és akár a diákok részére is olvasmányossá és érthetővé váljon. A Hitel 2016-ban, Széchenyi István születésének 225. évfordulójára jelent meg mai magyar nyelvre átültetve. Célja, hogy a következő nemzedékek számára megkönnyítse a Hitel megértését, és így lerövidítse Széchenyi értékes gondolatainak kamatozódását.


Az Alapítvány az idei évben megkereste az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.-t (OFFI) fordítási és terminológiai együttműködés kialakítására.
Az OFFI egész Európában egyedülálló szakmai múltra tekint vissza. Az állami fordítószolgálat története 1869-ben indult, Széchenyi művének megszületése után 39 évvel állították fel a „Központi Fordító Osztályt”, így az OFFI immár több mint 150 éves fordításszakmai hagyományokat ápol a magyar jogi és hivatali (modern terminológiával közigazgatási) szaknyelvet illetően.


Mind az OFFI vezetése, mind az Alapítvány elnöke kölcsönös előnyöket látnak az együttműködésben. Éppen ezért mint szerződő felek 2020 októberében megállapodtak abban, hogy keretszerződést kötnek a Széchenyi István: Hitel mai magyar nyelven című könyvének magyar nyelvről angol nyelvre történő szakfordítási, illetve egyes lefordított részeinek lektorálási feladataira.

Az alapítvány együttműködik a New York-i Széchenyi István Társasággal, amelynek programjában szintén szerepel a Hitel angolra fordítása. A munkában részt vesznek fordítók, az OFFI terminológusai, és dr. Velkey Ferenc Széchenyi-szakértő egyetemi tanár is.

Etikus, a közszolgálati elveket szem előtt tartó, köztulajdonban álló fordítóirodaként fontos az OFFI számára a magyar jogi és közigazgatási nyelvi hagyományok ápolását célul kitűző projektek felkutatása, s az azokban való nyelvi közvetítői részvétel – jelentette ki dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója.

Fontos szándéka az Alapítványnak, hogy az angol nyelvterületen élő magyar gyökerű családok másod-harmad generációs tagjai – akik már nehezen tudnak választékos magyar nyelvű szöveget megérteni, de gyökereik után érdeklődnek – megismerhessék a legnagyobb magyar világán keresztül a magyar múltat. Célunk továbbá, hogy – akár reprezentációs eszközként is – a magyarságot és a kiemelt nemzeti értéket méltó módon bemutató kötet álljon a Magyarországot képviselő személyek-, illetve a Magyarország iránt érdeklődő külföldiek rendelkezésére – mesélt erről Buday Miklós elnök a szerződés aláírásakor, 2020. október 8-án az OFFI Bajza utcai központjában.

 

 

Az aláíráson jelen volt még a terminológiai munkáért felelős lektorátusvezető, dr. Szoták Szilvia.

 

 

A felek a fordítási munkafolyamat során a szakterminológiai együttműködés feltételeit közösen alakítják ki, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a terminológiai együttműködés is sikeres legyen.

 

 

 

 hirdetés