http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2019-10-01 09:01

2018. adóév szja 1%-a

|
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatta a Széchenyi Alapítványt, hogy részére 101.958 Ft. felajánlás érkezett

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a mai napon megbízást adott 22 adófizető magánszemély által - az Önök javára a 2019. rendelkező évre vonatkozóan - felajánlott

 

101 958,- Ft


2018. adóévi szja 1%-os összeg átutalására a Széchenyi Alapítvány 10900011-00000013-10770007 pénzforgalmi számlára.

Tájékoztattak, hogy a javunkra érvényesen rendelkezett és az adatainak kiadásához hozzájárult magánszemélyek név- és címadatainak megismerése iránt kérelmet terjeszthetünk elő a 19EGYAD elnevezésű adatlapon.

GYŐR, 2019. szeptember 28.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

A Széchenyi Alapítvány kurátorainak nevében nagyon szépen megköszönöm a felajánlásokat. Céljaink változatlanok. Elsősorban a Széchenyi-ismeret növekedéséért tevékenykedünk. Ennek keretében szeretnénk lefordítani angol nyelvre Széchenyi fő művét a Hitelt. Ennek indítéka kettős:

- Egyrészt más nemzetek nagyon sokat tesznek nagyjaik megismertetésére, nekünk magyaroknak a világ értelmiségének körében a legnagyobb magyat megismertetése lehet egyik feladatunk.

- Másrészről sokan vannak harmadik generációs magyarok szerte a világban, akik már nem tudnak jól magyarul, de érdeklődnek a gyökereik iránt. Számukra nagy kincs lehet a Hitel angol nyelvű változata.

 

A feladatot előkészítettük. Van kíváló fordítónk az OFFI munkatársa, és van kíváló anyanyelvi lektorunk. Készíttettünk próbafordítást, amelyet a szakértők kíválónak minősítettek. Lásd itt.

Csupán a források hiánya korlátozza a feladat véghezvitelét. A 2018. évi felajánlások nagyrészét a fordítás előkészítésére, a hiányzó 5 millió forint megszerzésére fordítjuk.

 

A források biztosítása érdekében köszönettel fogadunk mondenféle tanácsot, segítséget.

 

Buday Miklós 

elnök

Széchenyi Alapítvány

 

szechenyialap@logod.hu

36 30 9502 147