http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2018-03-19 11:02

Megjelent a Széchenyi 225 c. tanulmánykötet

|

A Nemzeti Ünnepre megjelent a Széchenyi-emlékév 2016. alkalmából a Ludovika Szabadegyetemen rendezett előadássorozat alapján szerkesztett Széchenyi 225 c. tanulmánykötet elektronikus formában.
hirdetés2016. szeptember 21-én emlékeztünk meg gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról. Az emlékévhez kapcsolódóan – a mai napig – fel kell tennünk magunknak a kérdést, vajon méltó módon ápoljuk-e Széchenyi hagyatékát? Vajon forgatjuk-e műveit, amelyeknek a saját korukban meghatározó jelentőségük volt? Úgy vélem, hogy hétköznapi ismereteink Széchenyivel kapcsolatban javarészt a középiskolai oktatásban elsajátított tudásanyagon alapulnak, pedig gondolatainak többsége mai napig is aktuális. A Széchenyi Emlékév kapcsán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetése úgy döntött, hogy méltó módon emlékezik meg gróf Széchenyi Istvánról és munkásságáról, ami remek alkalom volt arra is, hogy közvetítse e gondolatokat, és tevékenyen járuljon hozzá ahhoz, hogy ne csupán a középiskolai tudásanyag legyen elérhető a közönség számára.
2016 őszén a Ludovika Szabadegyetem tematikus félévet tartott, amelynek középpontjában gróf Széchenyi István munkássága állt. Az előadássorozatot két vezérfonal mentén építettük fel. Az egyik az életmű kevésbé ismert és kevésbé közismert elemeit vizsgálta behatóan. A másik vezérelv az volt, hogy az egyes témákat ne szigorúan történeti kontextusban vizsgáljuk – hiszen mai napig aktuális kérdésekről szólnak –, ezért az előadások másik része Széchenyi gondolatai köré épülve aktuális témát járt körbe (például: innováció, munkavállalás). Külön öröm, hogy a tematikus félévre a legnevesebb Széchenyi-kutatók fogadták el az egyetem felkérését, és a teljes szemeszter mélyreható és alapos áttekintést adott.
Az itt elhangzott előadásokból készült tanulmányokat tartja kezében a Tisztelt Olvasó. Őszintén reméljük, hogy a hallgatók, egyetemi oktatók és az érdeklődő közönség számára is élvezetes, tanulságos és informatív anyagot sikerült összeállítani, amely amellett, hogy információban gazdag, gondolatébresztőként is szolgálhat. Az emlékév arra is lehetőséget adott, hogy az egyetem Dísztermében elhelyezzük a gróf Széchenyi Istvánról és gróf Széchényi Ferencről, a Ludovika Akadémia bőkezű adományozójáról készült festmények reprintjét. A Dísztermet az évforduló napján, 2016. szeptember 21-én, ünnepélyes keretek között avatta fel Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, így ettől a naptól a Széchenyi Díszterem nevet viseli.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket az emlékév eseményeihez kapcsolódóan az Országos Széchenyi Körnek, a Széchenyi Társaságnak és a Széchenyi Alapítványnak, valamint előadóinknak és szerzőinknek.
A sorozat megvalósításáért külön köszönet illeti Buday Miklóst, akinek odaadó és áldozatkész közreműködése nélkül az előadássorozat nem jöhetett volna létre.

Tisztelettel ajánljuk a kötetet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára.

Budapest, 2018. március 15.

Auer Ádám szerkesztő


A kötet itt elérhető el>>

 

 

hirdetés