http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2018-03-17 11:35

Előadás a szlovákiai Hidaskürtön a Széchenyi-tisztelet fontosságáról

|

A Hidaskürti Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola falát Széchenyi dombormű és kétnyelvű felirat díszíti és hirdeti gróf Széchenyi István példáját. Az iskola alapítója Cservenka János és az iskola igazgatója Berényi Renáta 2018. március 13-án meghívta Buday Miklóst a Széchenyi Alapítvány elnökét, hogy tartson előadást gróf Széchenyi Istvánról és a Széchenyi-kultusz időszerűségéről.
hirdetés

Az iskola 27 éve magas szintű szakmai tudást, problémamegoldó gondolkodást, felelősségteljes hozzáállást és kulturált magatartásformákat épít ki a fiatalokban. Az érettségit és szakmát adó nemzetiségi iskola, olyan nevelőmunkát végez, amely erősíti a magyarságtudatot és a nemzethez való tartozás igényét. Képeztek/képeznek itt például kőművest, asztalost, pincért, szakácsot, cukrászt, péket, és fodrászt is.


A Hidaskürti Kultúrházban a helyi tanulókon mellett a Cservenka Alapítványhoz tartozó nagymegyeri diákok is részt vettek. Mintegy 150 fő hallgatta meg Buday Miklós vetítettképes előadását, melyben néhány gondolattal bemutatta Széchenyi Istvánt, beszélt az életútjáról és társadalmi szerepéről. Nagyon röviden bemutatta az írott életművet, jellemezte Széchenyit, hogy például hogyan reagált a kudarcra, a hitelkérelmének elutasítására, hogyan kereste ennek okait, és hogyan jött létre a Hitel című műve.

Beszélt a boldogság forrásairól, amelyeket Széchenyi kifejt a Hitelben. Megítélése szerint a Széchenyi-életmű valóságos kincsesbánya, a nemes gondolatok és szándékok kincsesbányája, melyek egyéni felfedezésre várnak, és mindenki annyit meríthet belőle amennyit csak bír,vagy akar. S a kincs nem lesz kevesebb.
Összefoglalta a Széchenyi-életmű jelentőségét és ajánlotta a hallgatóságnak a Széchenyi-ismeret megszerzését, mert ennek birtokában jobb döntéseket lehet hozni, s általa boldogabb, sikeresebb lehet az életünk.


Az előadást követően e témához kapcsolódó Széchenyi-kvíz játékban vehettek részt a diákok.

Az előadó arra készült, hogy a legjobb eredményt elérők számára – tekintettel a nagy létszámra hat Széchenyi által írt, vagy róla szóló – könyvjutalmat fog átadni. A kiértékelést követően egy telitalálatos (12 pont), egy 11 találatos, és 16 tíztalálatos – meglepően jó – eredményt kaptunk. Egy jutalommal még meg lehetett növelni a nyeremények számát, de nem maradt más megoldás, hogy sorsolással kellett eldönteni, hogy kik kapjanak könyvajándékot. A többi nyertest az iskola fogja díjazni.

Az előadás után a résztvevők koszorúzási ünnepségre átvonultak a Széchenyi-emléktáblához és március 15-re emlékezve ünnepelték meg a történelmi évfordulót. A Szózat eléneklése után Cservenka János beszédét követően elhelyezte koszorúját az alapító, a Széchenyi Alapítvány, a tantestület, a hidaskürti-, és a nagymegyeri diákság is. A Himnusz eléneklésével ért véget az ünnepség.