http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2017-04-22 10:11

Érvényes a Széchenyi Alapítvány pályázata

|

A Nemzeti Kulturális Alap (NEA) 2017. évi működési pályázatára az alapítvány határidőre beadta a pályázatát.
hirdetés

2017. február 6-án értesítet a NEA, hogy a NEA-NO-17-M-0804 pályázati azonosítószámú, Széchenyi-ismeret növelés címmel benyújtott pályázatunk - a pályázati kiírás 13. pontja alapján - érvényesnek nyilvánították, a támogatás mértékéről még nem döntöttek.

 

A „gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka” című hungarikumnak a kezelője a Széchenyi Alapítvány. Ez további feladatokat ró az alapítványra, hogy eredményesebben képviseljük az alapító okirat szerinti céljainkat, és hatékonyabban tudjuk Széchenyi szellemi hagyatékának hungarikum jellegét érzékeltetni az országban, a Kárpát-medencében és a világban. Sok előadást tervezünk határokon belül és kívül a magyaroklakta településeken.

 

A működés állandó költségeinek ú.m. könyvelés, bankköltség, postaköltség, adminisztráció mellett a növekvő feladatok szinte egyetlen forrása a pályázati támogatás. Célunk a Széchenyi-életműre hatékonyan felhívni a figyelmet.

 

Fejlődni akarunk, a lehetséges formákat szélesíteni kívánjuk. Támogatási igényünk így is visszafogott, mert igen intenzív felvilágosító és lobbytevékenységre van szükség ahhoz, hogy az életmű fehér foltjai eltűnjenek, a még feldolgozatlan részek (pl.: a teljes Napló lefordítása, a levelezés kritikai kiadása) feladatait teljesítse a nemzet.

 

Piaci-, vagy állami megvalósítás mellett is tízmilliókra és évtizedekre van szükség. Megítélésünk szerint a kapcsolatok fejlesztése segítheti leginkább a Széchenyi Alapítvány működését - a Széchenyi-ismeret fejlesztését - melynek teljesítéséhez a kommunikációs feltételek javítása szükséges.

 

Sokat tettünk már ennek érdekében eddig is, de további financiális feltételek biztosítása szükséges. Ezért előadások, kiállítások, vetélkedők támogatásával, nyomtatványok, tájékoztató anyagok és eszközök, bemutató táblák segítségével, a sok helyen szerveződő programok közzétételével, népszerűsítésével kívánjuk a hatékonyságot biztosítani.

 

A Széchenyi Fórum.hu portálrendszer pedig ennek az egyik központi eszköze, amelynek üzemeltetését önkéntes munka keretében végezzük. Vállaljuk a társszervezetek által szervezett programok Kárpát-medencei koordinációját, az információs anyagok előállítását és terjesztését. Kiemelt célcsoportunk az ifjúság, a Széchenyi nevét viselő intézmények, valamint a Széchenyi-emlékhelyekkel rendelkező települések. Változatos formákban szeretnénk segíteni a Széchenyi-ismeretet növelését. Tervezzük a Széchenyi-ismereti adatbázisok telepítését a Széchenyi Fórumon, amelyek folyamatosan bővíthetők (például a Széchenyi-kvíz).

 

A Széchenyi Alapítványnak nincs infrastruktúrája, irodája, raktára, nincsenek számítástechnikai eszközei, nincsenek alkalmazottjai. Minden amit teszünk lelkesedésből fakad és a legtöbb esetben szívességi alapon történik. Jelen pályázattal a számítástechnikai eszközbeszerzésekkel és szoftverfejlesztéssel is szeretnénk javítani.

 

A Széchenyi nevét viselő iskolák számára 2017-ben is meghirdetjük a Diákok Széchenyi-díj pályázatot, mely az iskolák egyik legjelentősebb díja.

 

Alkalmazott foglalkoztatását nem tervezzük.

 

Másfél millió forintra pályáztnk és  kérdés, hogy e feladat véghezvitele mennyire fontos az értékelők szemében, továbbá  mennyi forrást fognak biztosítani ezen célok teljesítéséhez. A döntés áprilisra várható.

 

Buday Miklós 

elnök