http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-09-05 07:05

Nier Máté a BONI 2012-2013 Diákok Széchenyi Díjasa

|
A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Széchenyi István Általános Iskola javaslatát a Széchenyi Alapítvány elfogadta és 2012/13. tanévben a Diákok Széchenyi Díját a nevelőtestület és a diákönkormányzat egyhangú döntése alapján Nier Máté 8. osztályos tanulójának adományozza.


Nier Máté a BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény 2013-ban végzett tanulója.


3. osztályos korában került hozzánk Kisdorogról. Nem volt könnyű dolga, ki kellett vívnia magának az osztályban a helyét és újra barátokat szereznie.
Az itt eltöltött 6 év alatt személyisége, tanulmányi eredményei, kiváló versenyeredményei, a sokoldalúsága elismerést váltott ki diáktársaiból és az őt tanító kollégákból egyaránt.
Tanulmányi munkájáért számos dicséretben részesült alsó és felső tagozatban egyaránt.

 


Indult matematika versenyeken, német nemzetiségi versenyeken, ahol szép eredményeket ért el. A Teleki Pál Földrajz és Földtan versenyen is igen kimagasló helyen végzett (megyei 3. hely).
Csapatversenyeken is megmérette magát társaival együtt, mint például a Szakály Ferenc történelmi emlékverseny, LADIK Médiavetélkedő.
A fizika levelezőversenyek feladatait is rendszeresen megoldotta.


Amire a legbüszkébb lehet, az két elismerés a Kossuth Szövetségtől. Először a „Hol sírjaink domborulnak” országos versenyre készített munkáját jutalmazták Ezüst oklevéllel, majd „A múlt a jövendőnek tükre” országos versenyen indult, ahol Arany oklevelet kapott.


Sokszínűségét az osztályközösségben is megmutatta, a rábízott feladatokat szívesen végezte, társainak szívesen segített, nemzeti ünnepeinken rendszeres tagja volt a műsort adó kis csapatnak.

A tanulás mellett jutott ideje a közösségi feladatokra is. Aktívan részt vett a farsangokon, a sportprogramokon, szülői gálákon.


Tanulmányait a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban folytatja, ahol hasonló szép eredményeket és kitartást kívánunk a munkásságához!

Bonyhád, 2013. május 31.


Kaufmann-né Markóci Zsuzsanna
osztályfőnök
hirdetés