http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-05-31 11:27

Asmon Stella SzIG 2012-2013 Diákok Széchenyi Díjasa

|
A budapesti Széchenyi István Gimnázium javaslatát a Széchenyi Alapítvány elfogadta és 2012/13. tanévben a Diákok Széchenyi Díját a nevelőtestület és a diákönkormányzat egyhangú döntése alapján Asmon Stella 12. B osztályos tanulója nyerte el.

Stellát elsősorban a négy év során nyújtott kiváló tanulmányi eredményével lehet jellemezni. Kilencediktől kezdve minden évben félévkor és évvégén is színjelesen végzett.

 

Az elmúlt évek során számos tantárgyi dicséretet is kiérdemelt teljesítményével. Komolyan veszi a tanulást és a továbbtanulást. Rengeteg időt tölt iskolán kívül filmrendezéssel (dokumentumfilm), riportok készítésével. Minden évben indul a Pécsi Filmfesztiválon, a The Budapest Timesben rendszeresen jelenik meg cikke. Ezzel is öregbíti iskolánk hírnevét.

Stella 10. évfolyamos korában előrehozott érettségit tett angol nyelvből és megszerezte a felsőfokú nyelvvizsgát is.

 

Az osztályban olyan tanuló szerepét tölti be, aki mindenkivel jó kapcsolatot ápol és segítőkész. Aktívan részt vesz a diákönkormányzat munkájában.

 

Fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy Asmon Stella méltó a Diákok Széchenyi Díjának elnyerésére.

 

Budapest, 2013. április 12.

 

     Döbreiné Boda Teréz                                                              Breczkó Márton

                igh.                                                                              DÖK elnök