http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-02-09 01:12

Egy százalék

|

A Széchenyi Alapítvány nagyon szépen megköszöni az adózók 1%-os felajánlásait. 2017-ben 12 791 forint, 2015-ben 30 550 forint, 2013-ban 22.761 forint, 2012-ben 15.314 forint volt, ami nagyon kevés azokhoz a feladatokhoz, amelyek teljesítését magunk elé kitűztünk.
Ezeket az összegeket az ifjúság Széchenyi-ismereteinek bővítésére használtuk fel.

Várjuk az 1%-os felajánlásokat idén is a Széchenyi Alapítvány javára. Portálunkon tájékozódhatnak az érdeklődők sokrétű és elkötelezett szolgálatunkról.

Adószámunk: 19115951-1-08

Számlaszámunk: 10900011-00000013-10770007

Az alapítványunknak nincs fizetett alkalmazottja, a tisztségviselők önkéntes munkaként vállalták és végzik a feladatukat. A munkavégzés feltételeit adományok és pályázatok segítségével látjuk el. A Széchenyi-tisztelők sokféle módon segíthetik munkánkat. Az együttműködést és a nagyobb összegű felajánlásokat Borsos Miklós plakettel köszönjük meg, részletesebben például lásd itt.

 

A Széchenyi Alapítvány tevékenysége átlátható. Korábban külön kiadványban, a Széchenyi Fórum című újságban, majd az emlékév portálján, napjainkban e portálon is  közzé tesszük tevékenységünkkel kapcsolatos információkat. (Lásd a Dokumentum, illetve a Pályázatok rovatokban.)

 

Röviden a Széchenyi Alapítvány 2014 év programjáról

2013-ban a Hungarikum Bizottságnak javasoltuk, hogy gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka kerüljön be a Hungarikumok Gyűjteményébe. A  javaslatainkat 2014. március 18-án elfogadták. Reméljük, hogy ezáltal a Széchenyi-életmű gondozása nagyobb mértékben válik támogatottá. A programunkhoz kapcsolódó pályázataink - bár alapvető feladatokra irányult - eredménytelenek voltak. Forrásaink elapadtak.

 

Szeretnénk társakat találni és újabb programokat kidolgozni, hogy az 1944-ben megszakadt tudományos és átfogó Széchenyi-kutatásra irányuló klébelsbergi program folytatódjon, és az oktatási intézményekben is megújuló módszerekkel és eszközökkel lehessen növelni a diákok Szécheny-ismeretét.

Szeretnénk szorosabban együttműködni e cél érdekében a tudománypolitika irányítóival, a Klebelsberg Központtal, az iskolaigazgatókkal, a történelem tanárokkal, elsősorban a Széchenyi nevét viselő iskolákkal.

 


Szeretnénk kiszélesíteni - a források függvényében - a Diákok Széchenyi Díja (DSzD) kitüntető címek adományozásának gyakorlatát. 

 

Szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat email címünkön, vagy e cikk kommentjeként.
(A Széchenyi Körnek régebben volt Ifjúsági Szárnya. Talán ezt is gerjeszteni kellene.)

Gondolkozhatnánk és tevékenykedhetnénk ezekről közösen?

Ha Ön Széchenyi-tisztelő de kevés az ideje, tudná-e támogatni anyagilag a programunkat?

 

 

Buday Miklós
a Széchenyi Alapítvány elnöke