http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-12-27 13:52

Az év költői kifejezése: tetthazafi - szájhazafi

|

Kiválasztás és szavazás: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda. www.e-nyelv.hu.
A 2010—2015 közötti időszak év szavai megtalálhatók a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötetben.
Pomozi Péter indoklása.

A 225 éve született Széchenyi István közéleti írásaiban többször is használta e szópárt, többek között a magyar nemzet és nyelv jövőjének alapkérdéseit taglaló, A Magyar Academia körül című írásában (1842).

Széchenyi viszolyog a lármás, pántlikás magyarkodóktól, akiknek lelkesedése azonnal elillan, amint az első komolyabb áldozatot meg kellene hozniuk a nemzet és a nyelv jövőjéért. Ezért nevezi utóbbiakat metaforikusan szájhazafiaknak, szemben a hon javáért olykor bár csendben, de okosan és áldozatosan cselekvő tetthazafiakkal.

Széchenyi költői szópárjának különös időszerűséget kölcsönöz mai magyar közéletünk, melyben mintha újralátnánk az általa ostorozott visszás jelenségeket.

Az év szavainak bemutatása: Kossuth rádió, Tetten ért szavak, 2017. január 4. 19.25