http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-12-08 15:13

Domborműavatás Rimaszombaton

|

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum és a Besztercebányai Önkormányzati Kerület Kulturális Intézménye restaurálta Holló Barnabás (1865-1917) gömöri születésű szobrászművész eredeti nagyméretű gipsz „Az akadémia megalapítása 1825 november 3-án” című domborművét. Az ünnepélyes felavatására 2016. november 30-án került sor a múzeum épületében.

1893-ban erről a gipsz modellről készült bronz változat, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia épületének Akadémia utcai oldalán helyeztek el.

A restaurálásra és az ünnepi felavatásra Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet asszony Magyarország szlovákiai nagykövetének védnöksége alatt került sor gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából a 2016-os Széchenyi-emlékév keretében.

A rendezvény szlovák és magyar nyelven került megrendezésre.

Program:

Az avató ünnepséget Phdr. Olga Bodorova múzeumigazgató asszony nyitotta meg, üdvözölte a nagyszámú közönséget. Méltatta gróf Széchenyi Istvánt, Holló Barnabást és a restaurátorok munkáját.


Tárogatójátékkal emelte az ünnep fényét Delényi Éva Holló Barnabás rokona (Budapest)


Elhangzott a dombormű és a restaurálás története, amely itt olvasható>>

 

 

Többen köszöntötték az eseményt, igy például Magyarország nagykövete, Holló Barnabás leszármazottai, a restaurátorok képviselője, valamint Buday Miklós aki a Széchenyi-emlékbizottság nevében a következőket mondta:

 

„Örömömre szolgál, hogy itt Rimaszombaton három Széchenyi-tisztelő szervezet úgymint: az Országos Széchenyi Kör, a Széchenyi Társaság és természetesen a Széchenyi Alapítvány nevében is köszönthetem ezt a fontos eseményt, Holló Barnabás restaurált domborművének felavatását.

E három szervezet hozta létre a Széchenyi-emlékbizottságot és Felhívás-t tett közzé, hogy gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója – a 2016-os emlékév – legyen a legnagyobb magyarnak szentelt időszak. Mindenkitől a Széchenyi szellemében való tevékenykedést kértük, mert megítélésünk szerint az elvei, és példája segítségünkre lehet törekvéseinkben úgy a gazdasági fejlődés, mint a szükséges erkölcsi megújulás tekintetében. Javasoltuk, hogy a reformálást önmagunkon kezdjük, ne szabjunk külső feltételeket és ne várjunk másokra.

Felhívásunk a Kárpát-medencében-, illetve a határainkon kívül élő nemzettársainkhoz is szólt. Milyen nagy öröm, hogy ilyen nagyszerű eseményt érlelt Rimaszombat városa. A dombormű restaurálása és avatása feleleveníti és megsokszorozza Széchenyi üzenetét.

Magyarországon is kitüntetett nappá vált az alapítás napja; november 3-a a Magyar Tudomány Napja.
A Magyar Tudósok Világtalálkozóján 1996-ban döntés született arról, hogy ez a nap lesz minden évben a magyar tudomány napja, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg.
2003-ban pedig a magyar országgyűlés hivatalosan is a magyar tudomány ünnepévé emelte november harmadikát: (2003. évi XCIII. törvény a Magyar Tudomány Ünnepéről)

Gróf Széchenyi István legendás tettével, – amit ez a dombormű érzékenyen ábrázol – a korabeli problémák velejét ragadta meg és példájával rögtön sok – e célra adományozni kész – követőre talált, többek között e vidék szülöttjére, gróf Andrássy Györgyre.

Így jött létre a kultúránk alapját képező magyar nyelv művelését szolgáló Tudós Társaság a mai Magyar Tudományos Akadémia elődje.

Ha csak kicsit is tanulmányozzuk a legnagyobb magyar életművét – azt tapasztalhatjuk –, hogy Széchenyi lépten-nyomon azt bizonygatja, és azt üzeni, hogy (idézet gróf Széchenyi István: Lovakrul című könyvéből)
„Fogjunk tehát magunk a magunk dolgaihoz, segítsünk magunk magunkon! Úr Isten, kire várunk? Más mozdítsa-e elő önnhasznunkat és más iparkodjék hevesen érettünk, míg mi hidegen nézzük hátramaradásunkat? Csak a rossz kertész vár mindenkor esőre; öntözzük magunk gyenge palántáinkat. Megáld még egykor gyermekeink háladatos szíve; s az, ki életében sok gyümölcsfát nevelt, a föld alatt is csendesebben nyugszik.“

Nagyszerű dolog, hogy Rimaszombat rendelkezik egy ilyen fontos relikviával, hogy e híres dombormű restaurálását elvégezték.
Köszönet és hála, hogy egyidejűleg ápolja Gömör szülöttjének a Strobl Alajos tanítvány Holló Barnabás szobrászművésznek és a legnagyobb magyarnak – két kiválóságnak – emlékét.
Köszönet és hála mindazoknak, akik ezt a projektet szívükön viselték, és munkájukra az Isten áldását kérjük a továbbiakban is.
Szolgáljon az ábrázolt esemény, valamint a restaurátorok munkája mindenki számára példaként, lelkesítsen minket az ő munkájuk és buzdítson minket hasonlóképpen a közjó szolgálatára.

Ahogyan a Hitelben megfogalmazza Széchenyi; boldog polgárokká az tesz minket, ha a közjóra törekvés, valamint önmagunkért és mieinkért való fáradozás egyformán vezérel minket. Itt ennek láthatjuk kiváló példáját.

Köszönöm a figyelmüket!"

 

 

Hozzászólásokkal és tárogatójátékkal fejeződött be a műsor.


Végül a dombormű leleplezése Czinbalmosné Molnár Éva nagykövet, Olga Bodorova múzeumigazgató, Holló Barnabás unokája, valamint a restaurátorok képviselője által történt.

 

 

A rendezvény fogadással, beszélgetéssel zárult.