http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-02-18 16:18

Egy kassai polgár a katalizátor szerepét vállalta Széchenyi István tevékenységében

|

Kolár Péter, a Csemadok Kassai Városi Választmánya elnöke, a Magyar Kultúra és Történelem Napja ünnepsége alkalmából bejelentette, az általa vezetett szervezet csatlakozik a Magyarországon meghirdetett Széchenyi-emlékévhez. Az idei esztendő folyamán majd többször találkozunk Széchenyi nevével. Egyrészt arra gondoltak, hogy egy egynapos Széchenyi-konferenciát rendeznek azzal kapcsolatosan, hogy Kassa milyen szerepet játszott a Legnagyobb Magyar életében és munkásságában.

Egyrészt arra gondoltak, hogy egy egynapos Széchenyi-konferenciát rendeznek azzal kapcsolatosan, hogy Kassa milyen szerepet játszott a legnagyobb magyar életében és munkásságában. Kollár ezzel kapcsolatosan kifejtette, miután Széchenyi 1830-ban közreadta a Hitel c. művét, amely a korabeli Magyarország egyik legkomolyabb, első sorban közgazdasági jellegű műve volt. Azt a Kassán élő Dessewffy József komoly kritikával illette A „Hitel czímű munka taglaltja" nevű kötetében.

 

A kritikus abból indult ki, Széchenyi részéről naivitás elképzelni azt, hogy a gazdaságilag és politikailag elmaradott ország utolérheti a nyugat-európai fejlett államokat. Vitapartnere ezzel szemben úgy gondolta, hogy ez reális célkitűzés és 1831-ben megjelentette a "Világ, vagyis felvilágosító töredékek némi hiba s előítélet eligazítására" c. munkáját, ahol kifejti véleményét. Így kijelenthetjük, hogy egy kassai polgár katalizátor szerepét vállalta Széchenyi István tevékenységében.

 

A teljes írás a Felvidék Ma potáon a  itt oldalo olvasható>>.