http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-12-16 05:34

Hungarikum pályázati felhívás

|

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.
Megjelent a HUNG-2014 C hungarikum pályázat felhívás!

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei értékek gyűjtése, rendszerezése, kollektív megismertetése azok írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése.

Minket Széchenyi-tisztelőket elsősorban a "Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka" című hungarikum (képviselője a Széchenyi Alapítvány), Nagycenk Önkormányzata (Helyi Értéktár), Győr-Moson- Sopron Megye (Megyei Értéktár), valamint a Magyar Értéktárban szereplő "Nagycnki hársfasor" vonatkozásában érint a pályázati kiírás.

Fontos pályázati lehetőséget kínál a pályázat a Széchenyi nevét viselő oktatási itézményeknek is, amennyiben  értékfeltáró aktivitásra mozgósítanak.

 

A Hungarikum Bizottság elé terjesztett javaslat itt olvasható>>. A bizottság 2014. március 18-án nyílvánította hungarikummá Gróf Széchenyi István szellemi hagyatékát.

Használjuk ki a pályázatot Széchenyi István közelgő 225 éves születési évfordulőjára való felkészülésre. 

 

 

1. Támogatási célterületek


1.1 Helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján

1.2 Meglévő helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával

1.3 Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben


2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

(továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati célok tekintetében


I. Pályázati cél esetében:
Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktár létrehozása esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; olyan - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti - társadalmi szervezetek (a továbbiakban: társadalmi szervezetek), amelyeket a települési önkormányzat a települési értéktár létrehozásával és gondozásával igazoltan megbízott.

II. Pályázati cél esetében:
Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktárak esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező társadalmi szervezetek; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező gazdasági társaságok.

III. Pályázati cél esetében:
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézmény által létrehozott társadalmi szervezetek; vagy olyan társadalmi szervezetek, melyek székhelye a köznevelési intézménnyel azonos településén helyezkedik el és azzal a pályázati cél megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött.


A HUNG-2014 C pályázati kiírás itt elérhető, letölthető, olvasható>>


A pályázat beadása 2015. január 5-től 2015. február 15-ig lehetséges. De figyelem! Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, akkor az FM a benyújtási határidő lejárta előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti!

 

Összeállította: Buday Miklós